Book: «Мэнгелекка юл тотучынын ахирэт паспорты»

Мэнгелекка юл тотучынын ахирэт паспорты

Китап имамнарга, мэчеттэ укыткан мвгаллимнэргэ, Ислам белэн кызыксынучыларга файдалы булачак... Китап битлэрендэ Коръэни Кэримдэге аять-сурэлэр урын алганлыктан, басмага игътибарлы булуыгыз со-рала...

Формат: Мягкая бумажная, 80 стр.

ISBN: 9785990876460

Купить за 50 руб в