Книга: Дарота Мiхалюк «Беларуская Народная Рэспубл i ка 1918-1920 гг. Ля вытокау беларускай дзяржаунасц i»

Беларуская Народная Рэспубл i ка 1918-1920 гг. Ля вытокау беларускай дзяржаунасц i

У манаграф ii разглядаюцца спробы здабыцця беларусам i уласнай дзяржаунасц i пасля Першай сусветнай вайны. Яе аутар намагалася як мага пауней прадстав i ць нараджэнне i разв i ццё беларускай дзяржаун i цкай i дэ i, а таксама дзейнасць, якая прывяла да стварэння i абвяшчэння незалежнасц i Беларускай Народнай Рэспубл i к i. У працы сярод i ншага прасочваецца разв i ццё беларускай дзяржаун i цкай i дэ i, утварэнне розных пал i тычных стратэг i й i саюзау. Храналайчна кн i г a даведзена да падзення урада Антона Луцкев i ча у лютым 1920 г., бо менав i та у той момант фактычна развал i уся беларуск i незалежн i цк i лагер, а урад БНР страц i у здольнасць дзейшчаць.

Издательство: "Iнбелкульт" (2015)

Формат: 60x90/16, 512 стр.

ISBN: 978-5-00076-016-1

Купить за 3121 руб на Озоне


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»