Book: Allan Warrern «Dansk-Tysk Teknisk Ordbog»

Dansk-Tysk Teknisk Ordbog

Naervaerende ordbog f о lger de samme principper som de af mig tidligere udarbejdede Engelsk-Dansk Teknisk Ordbog og Dansk-Engelsk Teknisk Ordbog, idet den ligesom disse er udarbejdet pa er meget bredt, generelt grundlag og med seerligt henblik pa det daglige livs praktiske behov. Den gengiver derfor ikke blot de gaengsebetegnelser indenfor maskinteknik og beslsgtede omrader, men ogsa i sa vid udstratkning, som det efter bogens generelle karakter har vasret muligt, den terminologi, der knytter sig til elektroteknik, radio, fjernsyn, luftfart, transportvaesen o. s. v. Foruden de rent tekniske betegnelser er kun sadanne ord fra alminde-lig terminologi medtaget, som til stadighed forekommer i forbindelse med teknik, og disse er da kun anf о rt med deres tekniske og ikke med deres mere generelle oversaettelser. Opslagsordene er anf0rt i strengt alfabetisk orden, og som helhed er den ortografi gennemf о rt, som anvendes i de nyeste tyske ordb о ger.

Формат: 165x230, 244 стр.

ISBN: .

Купить за 420 руб на Озоне


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.